Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasi studenci piszą bajki

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację dydaktyczną – zbiór bajek – pod redakcją dr Grażyny Aondo-Akaa i mgr Dominika Strzeleckiego.

Chęć dzielenia się nadzieją na zmianę przyświecała nam, kiedy podjęliśmy pracę nad niniejszym zbiorem. Autorami poszczególnych bajek są studenci pedagogiki specjalnej, którzy tworzyli je w ramach zajęć
z biblioterapii. Nie chcieli przy tym, aby ich prace chować do szuflady. Pragnieniem ich serc było, aby swoją pracą dzielić się z innymi – z dziećmi, nauczycielami, terapeutami –
z każdym, kto spotyka się z dziecięcym smutkiem, strachem, odrzuceniem.

W skład zbioru wchodzi 59 bajek. Zostały one podzielone na osiem kategorii, wyznaczonych głównymi tematami poruszonymi w tekstach. Kategorie te dotyczą odpowiednio: różnego rodzaju wyjątkowości dotykającej dzieci, dziecięcych lęków i obaw, oswajania się z przedszkolem, przyjaźni, nagłych zmian zachodzących w życiu dziecka, rozwiązywania konfliktów, sięgania po marzenia oraz relaksacji.
Teksty te nie są w ścisłym tego słowa rozumieniu bajkami terapeutycznymi. Mogą jednak pokazywać dzieciom, jak radzić sobie z wyzwaniami wieku dziecięcego. Oddając niniejszy zbiór w ręce Czytelników, wierzymy, że będzie on pomagał dzieciom odzyskać uśmiech, odwagę i wiarę we własne siły.
Wierzymy, że efekty pracy naszych Studentów i Pracowników będą wsparciem dla pedagogów specjalnych oraz wszystkich nauczycieli, specjalistów i rodziców.
Życzymy przyjemnej lektury!

Publikacja ta jest dostępna nieodpłatnie. Można ją pobrać pod niniejszym linkiem:
Niebo pachnie pomarańczą