Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku: pedagogika specjalna

Koordynator ds. kierunku: dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

Przewodniczący: dr hab. Łukasz Albański, prof. UP

Członkowie:

  • dr Maria Kościółek,
  • dr Barbara Cygan

Koordynatorzy specjalności:

  • dr Izabella Gałuszka (EiROzNI)
  • dr hab. Joanna Kossewska, prof. UP (autyzm)
  • dr Anna Gagat Matuła (WWR)
  • dr Katarzyna Pająk (terapia pedagogiczna)
  • dr  hab. Barbara Nowak, prof. UP (pedagogika resocjalizacyjna)

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku: pedagogika resocjalizacyjna

Koordynator ds. kierunku: dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

Przewodniczący: dr Anna Czyż, prof. UP

Członkowie:

  • dr Katarzyna Pająk
  • mgr Edyta Osękowska
  • Aleksandra Kościółek – przedstawicielka studentów
Dokumenty

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr R/Z. 0201-92/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zarządzenie Nr R/Z. 0201-8/2013 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Wzór karty kursu (studia jednolite magisterskie)

Wzór karty (moduł specjalności, studia jednolite magisterskie)

 

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna, studia II stopnia

Specjalnościowe efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna