Przejdź do menu Przejdź do treści

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 110
ipskn@up.krakow.pl

tel.: 12 662 66 36,

fax: 12 662 66 37