Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Grażyna Aondo-Akaa

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Edukacji Inkluzyjnej

ORCID: 0000-0002-7918-7204

grazyna.aondo-akaa@up.krakow.pl

dr Barbara Cygan

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki

barbara.cygan@up.krakow.pl

dr Anna Czyż, prof. UP

p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

KATEDRA ETYKI I INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

anna.czyz@up.krakow.pl

dr Anna Duda

Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

ORCID: 0000-0002-0821-1828

anna.duda@up.krakow.pl

dr Anna Gagat-Matuła

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9349-5924

anna.gagat-matula@up.krakow.pl

dr Izabella Gałuszka

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0002-7558-2143

izabella.galuszka@up.krakow.pl

mgr Izabela Glac

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 0000-0002-9280-7754

izabela.glac@up.krakow.pl

mgr Karolina Kilar

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

karolina.kilar@up.krakow.pl

mgr Malwina Kocoń

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

malwina.kocon@up.krakow.pl

dr Maria Kościółek

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki

maria.kosciolek@up.krakow.pl

dr Anna Kwatera

p.o. Z-cy Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

ORCID: 0000-0002-9421-7248

anna.kwatera@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Lichtańska

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

katarzyna.lichtanska@up.krakow.pl

dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP

Dyrektor Instytutu Pedagogiki specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, Kierownik Katedry Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

ORCID: 0000-0001-5530-5109

joanna.lukasik@up.krakow.pl

dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Edukacji Inkluzyjnej

ORCID: 000-0002-7683-2466

piotr.majewicz@up.krakow.pl

mgr Natalia Malik

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 0000-0003-3620-2256

natalia.malik@up.krakow.pl

dr hab. Adam Mikrut, prof.UP

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Edukacji Inkluzyjnej

adam.mikrut@up.krakow.pl

mgr Jacek Milczanowski

KATEDRA PEDEUTOLOGII I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

jacek.milczanowski@up.krakow.pl

dr Anna Mróz

Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

ORCID: 0000-0002-9109-1395

anna.mroz@up.krakow.pl

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnei i Penitencjarystyki

barbara.nowak@up.krakow.pl

dr Agnieszka Ochman

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0003-3321-3945

agnieszka.ochman@up.krakow.pl

mgr Edyta Osękowska

Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

edyta.osekowska@up.krakow.pl

dr Katarzyna Pająk

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I EDUKACJI INKLUZYJNEJ

katarzyna.pajak@up.krakow.pl

Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich, Kierownik Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

katarzyna.plutecka@up.krakow.pl

dr Alicja Ryczkowska

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I EDUKACJI INKLUZYJNEJ

alicja.ryczkowska@up.krakow.pl

Dr Jacek Sikorski

Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Katedra Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 0000-0003-4117-3947

jacek.sikorski@up.krakow.pl

mgr Magdalena Skalny

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

magdalena.skalny@up.krakow.pl

dr Ewelina Sobocha

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0003-1184-5167

ewelina.sobocha@up.krakow.pl

mgr Dominik Strzelecki

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I EDUKACJI INKLUZYJNEJ

dominik.strzelecki@up.krakow.pl

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Kierownik Katedry Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ireneusz.switala@up.krakow.pl

mgr Natalia Twardosz

Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

dr Monika Węglarz-Masłowska

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

monika.maslowska@up.krakow.pl