Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

CELE KOŁA NAUKOWEGOCele i sposoby działalności koła są określone w statucie koła, który został zatwierdzony 28.11.2005 roku przez prorektora ds. studenckich Akademii Pedagogicznej- dr hab. Mariana Zakrzewskiego, prof. AP.Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

DOROBEK NAUKOWYRedagujemy i wydajemy czasopismo studenckie – „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”Już niebawem kolejny (15) numer naszego czasopisma „FUNKCJONOWANIE OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SYTUACJI PANDEMII COVID-19”.

Bierzemy czynnie oraz biernie udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNACykliczne organizujemy Mikołajki Integracyjne dla uczniów z krakowskich szkół specjalnych. Spotkania te mają na celu integrację młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Organizujemy również wolontariaty w różnych placówkach oświatowych, wychowawczych
i rehabilitacyjnych, współpracujemy z wieloma fundacjami.Czynnie włączyliśmy się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza dzieci. Zorganizowaliśmy zbiórki artykułów szkolnych oraz rzeczy, które wysłaliśmy na front. Dzięki wielkim sercom naszych darczyńców mogliśmy obdarować dzieci z Ukrainy wspaniałymi prezentami w postaci artykułów szkolnych, gier, pluszaków czy słodyczy.Wspólnymi siłami stworzyliśmy zbiór bajeczek w języku ukraiński​m. Bajeczki w formie e-booka są dostępne bezpłatnie dla każdego 🙂

OPIEKUN I ZARZĄDNaszym opiekunem jest mgr Karolina Kilar; karolina.kilar@up.krakow.pl

Przewodnicząca: Aleksandra Kościółek; aleksandra.kosciolek@student.up.krakow.plZastępca przewodniczącej: Katarzyna Adamczyk; katarzyna.adamczyk10@student.up.krakow.pl

PODSUMOWANIEPatrzymy optymistycznie w przyszłość, by nadal pomagać dzieciom niepełnosprawnym i dla nich podejmować inicjatywy społeczne oraz naukowe. W swojej pracy kierujemy się słowami twórczyni pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich, Marii Grzegorzewskiej: „Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci.”